O projektu

 

eSwimming je projekat koji se finansira uz podršku programa Evropske komisije Doživotno učenje (Lifelong Learning), i ima za cilj da širom Evrope promovira plivanje kao terapiju za osobe sa posebnim potrebama.


Projekat koordinira IPAK – Institut za simboličku analizu i razvoj informacionih tehnologija, Slovenija, u saradnji sa privatnim i javnim institucijama iz Njemačke, Italije, Španije i Škotske.


Ciljevi projekta su:
- povećati primjenu plivanja kao terapije za osobe sa posebnim potrebama,
- povećati broj trenera plivanja za osobe sa posebnim potrebama,
- promovisati terapiju plivanjem.


Za postizanje ovih ciljeva kreiran je eSwimming web portal, koji treba da omogući pristup različitim edukativnim i promotivnim materijalima, posebno dizajniranim za različite ciljne grupe projekta: trenere, plivače i roditelje.


Materijali su dostupni na 6 jezika - engleskom, njemačkom, španskom, italijanskom, slovenačkom i bosanskom – i sadrže priručnik za trenere, dobre prakse i pozitivna iskustva, video snimke, PPT prezentacije, članke, 3D simulacije, itd.


Projektom su predviđene aktivnosti u svakoj od partnerskih zemalja, između ostalog radionice, prezentacije i sastanci za promociju edukativnih materijala i web portala, razmjenu iskustava, kao i umrežavanje trenera, plivača, osoba sa invaliditetom, socijalnih radnika i roditelja.


Vaša pitanja, ideje ili sugestije o sadržaju sajta pošaljite na e-mail adresu: eswimming@eswimming.eu, ili kontaktirajte partnera u projektu iz vaše zemlje:
- IPAK (SI) - Blatnik Stanko - email: stanko_blatnik@yahoo.com
- ILI/FIM-NewLearning (DE) - Simon Heid - email: simon.heid@fim.uni-erlangen.de
-Amitié (IT) - Francesca Magrefi - email: fmagrefi@amitie.it
-Scienter España (ES) - Petra Sulovska - email: psulovska@scienter.es

- Going Nova (UK) - Howie Firth - email: howie.firth@googlemail.com