Koristi od plivanja

 

Dokazane su mnoge fizičke i psihičke koristi od vježbanja i fizičke aktivnosti. Plivanje je zdrava aktivnost koja se može praktikovati cijelog života. Zbog potiska vode, fizički uticaj vježbi manji je nego kod trčanja i drugih vježbi na kopnu, pa je time manji fizički napor tijela. To je razlog zašto je plivanje izuzetno pogodno za osobe sa povredama, te osobe sa smanjenim fizičkim i psihičkim sposobnostima. Pokreti koji su na kopnu teški ili nemogući, u vodi postaju laki!


Kada se praktikuje u grupi, plivanje je i izvrsna društvena aktivnost, koja podstiče sklapanje  novih prijateljstava, razvijanje sportskog duha i samodiscipline, i postavljanje ciljeva. Takođe, učenje novih vještina i savladavanje prepreka je dragocjeno iskustvo kojim se stiče osjećaj vlastite vrijednosti, povjerenje i nezavisnost, što vodi do boljeg kvaliteta života.