Novosti i Događaji

 

RSS Facebook link youtube link

Pridružite se eSwimming Facebook grupi! Facebook link Tu ćete naći novosti i događaje iz plivanja u Vašoj zemlji. Takođe možete učestvovati u diskusiji i poslati Vašu priču o plivanju.


U eSwimming novinama pročitajte informacije o projektu i ostale zanimljive članke o terapiji plivanjem.
eSwimming novine dostupne ovdje:

 

eSwimming novine br. 1, May 2010

eSwimming novine br. 2, Junij 2010

eSwimming novine br. 3, Novembar 2010

 

Marc 2011

 

Kao dio projekta eSwimming (koji je financiran uz podršku Programa za cjeloživotno učenje Evropske komisije), IPAK Institut je dobio dva patenta koji su razvijeni kako bi se olakšalo učenje matematike na časovima plivanja za djecu s posebnim potrebama, te za pomagalo za  plivanje dizajnirano da poboljša tehnike plivanja. 


U igri se koristi plutajući materijal, tako da djeca na časovima plivanja dobijaju instrukcije za  obavljanje osnovnih matematičkih zadataka. Ideja je proizašla iz nastavnih principa koji se primjenjuju na časovima plivanja, gdje se u svim fazama koristi igra kako bi učenje bilo zabavno i interesantno.


Pomagalo za plivanje  je ogledalo na podlozi od plutajućeg materijala. Dr Stanko Blatnik slučajno je vidio svoj odraz dok je plivao, što mu je omogućilo da poboljša svoju tehniku. To je dovelo do ideje da  se napravi sprava koja omogućava plivaču da kontinuirano prati svoju tehniku.


Igra i pomagalo (plivačko ogledalo) kreirani su u Institutu kao prototipovi. U toku su pripreme za proizvodnju prema prototipu. Dogovoreno je da se proizvode u Centru za dnevni boravak osoba sa posebnim potrebama u Velenju.

 

Važno

 

Podrškua za eSwimming projekt preko Programa za cjeloživotno učenje je završio 30. novembra 2010. IPAK institut i partneri namjeravaju nastaviti s aktivnostima vezanim za projekt. U budućnosti će se fokusirati na aktivnosti kontinuiranog korištenja projektnih rezultata (osobito obrazovnih materijala) i promotivne aktivnosti u cilju poticanja osoba s invaliditetom kako bi naučili kako koristiti plivanje kao terapiju. Posebni planovi za budućnost uključuju: pružanje financijske potpore za daljnji razvoj eSwimming portal (IPAK i kompanije iz Savinjska regije, Slovenija), nastavak aktivnosti na bilateralnoj istraživački projekt (partnera IPAK i Univerzitet u Tuzli) , izradu prijava za projekte vezane da plivanjem; daljnje korištenje i ažuriranje web portala eSwimming, prijevod eSwimming web stranice sa svim obrazovnim i promotivne materijale na druge jezike (nizozemski, norveški, francuski), nastavljajući organizacija nacionalnih i međunarodnih radionica i simpozija, daljnje testiranje i poboljšanje prototipa opisanih u dvije patentne prijave koje IPAK podnio slovenski zavod za intelektualno vlasništvo, a oni se odnose na korištenje obrazovne igre u plivanju za djecu s teškoćama u razvoju i korištenje ogledalo za obuku odgovarajuće tehnike plivanja.