Video materijali za trenere

 

Ovdje ćete naći nastavne video snimke koji obuhvataju osnovne tehnike obuke koje se mogu koristiti za učenje plivanja. Pri tome imajte u vidu da su snimci namijenjeni za demonstraciju i uvod u primjenu plivanja kao terapije. Preporučujemo da obavezno pohađate neki zvanični certifikacioni kurs, kao što je Halliwic, prije nego što počnete da učite osobe sa posebnim potrebama ili bilo koje druge osobe da plivaju.

 

Važni koraci koje treba slijediti

 

1. Ulazak u vodu

2. Prilagođavanje na vodu
3. Osamostaljivanje

4. Rotacija oko tjelesnih osa

5. Potisak - prirodna snaga vode
6. Plutanje na površini vode
7. Kretanje uz pomoć turbulencije
8.Početno samostalno kretanje
9. Osnovne tehnike plivanja
10. Rekreativno plivanje – tehnike obuke