Pisani materijali za roditelje

 

Plivanje osoba sa vizuelnim poteškoćama

Azur Kuduzović
defektolog – instruktor
orijentacije i kretanja slijepih osoba

 

Zašto je plivanje dobro

 

Koristi od plivanja za osobe sa posebnim potrebama

 

Učenje plivanja kroz igru

 

Šta se dešava na bazenu?

 

Priručnik