O projektu

 

Projekt eSwimming je evropski projekt, ki se financira s pomočjo programa Vseživljenjsko učenje Evropske komisije, s ciljem, da po vsej Evropi promovira plavanje kot terapijo za osebe s posebnimi potrebami.

 

Projekt koordinira IPAK inštitut (Inštitut za simbolno analizo in razvoj informacijskih tehnologij – Slovenija), v sodelovanju z zasebnimi in javnimi institucijami iz Nemčije, Italije, Španije in Škotske. \

 

Cilji projekta so:
- povečati uporabo plavanja kot terapije za osebe s posebnimi potrebami,
- povečati število inštruktorjev plavanja za invalide,
- promovirati plavanje kot terapijo.
 
Za uresničitev teh ciljev je bil ustanovljen spletni portal eSwimming. Prav tako je namen portala, da omogoča dostop do različnih izobraževalnih in promocijskih materialov, posebej zasnovanih za različne ciljne skupine projekta (trenerje, starše in plavalce).

 

Izobraževalno gradivo je na voljo v šestih jezikih –(angleščini, nemščini, italijanščini, španščini, slovenščini ter v bosanskem jeziku) in vključuje priročnik za trenerje, pozitivne izkušnje iz prakse, video posnetke, PPT predstavitve, članke, 3D simulacije itd.

 

Med dejavnosti, ki jih predvideva projekt v vseh partnerskih državah, spadajo delavnice, srečanja, predstavitve izobraževalnega gradiva, promocija spletnega portala, izmenjava izkušenj in povezovanje med trenerji, plavalci, invalidi, socialnimi delavci ter starši.

 

Če imate kakršnokoli vprašanje o projektu in/ali predloge ter ideje za vsebino, ki bi jo radi videli na spletnem portalu, prosimo, da nam pišite na e-naslov  eswimming@eswimming.eu, ali pa se obrnite na projektnega partnerja v vaši državi:


- IPAK (SI) - Blatnik Stanko - email: stanko_blatnik@yahoo.com
- ILI/FIM-NewLearning (DE) - Simon Heid - email: simon.heid@fim.uni-erlangen.de
- Amitié (IT) - Francesca Magrefi - email: fmagrefi@amitie.it
- Scienter España (ES) - Petra Sulovska - email: psulovska@scienter.es
- Going Nova (UK) - Howie Firth - email: howie.firth@googlemail.com