Informacije o dostopu

 

• Pri izdelavi spletne strani smo upoštevali smernice W3C.

 

• Uporabili smo samo statične strani.

 

• Nismo uporabili absolutne namestitve ali absolutnih meritev.

 

• Vse glave spletnih strani smo uporabili v skladu z usmeritvami, da bi izboljšali navigacijo.

 

• Vse slike imajo alternativne opise.

 

• Nismo uporabili absolutnih velikosti črk.

 

• Velikosti črk lahko spremenite tako,da držite tipko Ctrl, pri tem pa pritiskate tipke + in – (glede na

želeno velikost).

 

• Trudili se bomo, da nadaljujemo z izboljšavami kode.

 

• Veseli bomo, če nas boste o vaših predlogih obvestili.