Koristi plavanja

 

Vaje in fizična aktivnost imajo dokazano mnoge pozitivne fizične in psihične učinke.  Plavanje je zdrava aktivnost, ki je primerna za vsako življenjsko obdobje. Zaradi vzgona učinek vaj v vodi ne predstavlja tolikšne obremenitve za telo, kot na primer tek ali druge telesne aktivnosti na kopnem, s čimer se zmanjšuje fizični stres za telo. Zato je plavanje dobra terapija tudi za osebe s posebnimi potrebami. Kar bi bilo težko ali nemogoče na kopnem, je v vodi lahko in mogoče!


Plavanje v skupini je tudi odlična socialna aktivnost, ki pomaga udeležencem graditi nova prijateljstva, jim približa športnega duha in jih uči drugih sposobnosti (npr. samodiscipline, določitev ter doseganje ciljev). Prav tako je učenje novih spretnosti in premagovanje ovir koristna izkušnja, ki gradi občutek lastne vrednosti, zaupanja in neodvisnosti, kar vodi v bolj kakovostno življenje.