Novice in Dogodki

 

RSS Facebook link youtube link

 

e-Novičnik .1

e-Novičnik .2

e-Novičnik .3

 

Plavalno Društvo Halliwick Slovenija

Vabimo vas na drugi strokovni posvet Plavalnega društva Halliwick Slovenija, ki bo 6.decembra, 2013. Tokratna rdeča nit posveta bodo starejši. Če poznate koga, ki ga ta tematika zanima, mu prosimo, posredujte tole povabilo. Več informacij o posvetu najdete v priponki.

Vljudno povabljeni!

Rajko Vute, predsednik PDHS

Katja Groleger Sršen, podpredsednica PDHS

 

Pomembno

Podpora projektu eSwimming v okviru programa Vseživljenjsko učenje se je iztekla 30. novembra 2010. IPAK inštitut bo s partnerji nadaljeval z aktivnostmi, ki so s projektom povezane. V prihodnosti so bodo te aktivnosti usmerjale na uporabo in razširjanje rezultatov projekta (predvsem izobraževalnih gradiv) ter promocijo plavanja kot terapije za osebe s posebnimi potrebami in ovirami. Bolj določno bodo naše aktivnosti tako vključevale: zagotavljanje finančne podpore za nadaljnjo vzdrževanje in dopolnjevanje spletnega portala eSwimming (IPAK in podjetja iz savinjske regije); nadaljevanje aktivnosti v okviru bilateralnega (SLO - BiH) raziskovalnega projekta, ki se osredotoča na koristi plavanja kot terapije; priprava nadaljnjih projektov in projektnih prijav; uporaba in posodabljanje spletnega portala eSwimming ter prevod portala in izobraževalnih ter promocijskih gradiv v dodatne jezike (nizozemščina, norveščina in francoščina); organizacija nacionalnih in mednarodnih delavnic in strokovnih srečanj; testiranje in nadgradnja prototipov, ki so bili izdelani na podlagi patentnih prijav, ki jih je IPAK oddal na Urad za intelektualno lastnino RS in v katerih je zasnoval edukacijske igre in pripomočke za učenje ter trening plavanja, ki so primerni tudi za osebe s posebnimi potrebami.

 

Avgust 2010
24.8.2010
V prostorih Ipak inštituta so se sestali predstavniki društva Sožitje iz Celja ter se dogovorili o nadaljnjem sodelovanju in podrobni predstavitvi projekta tudi ostalim članom društva Sožitje.

 

Julij 2010
2.7.-4.7.2010 Tuzla
V sklopu projekta evropskega ESwimming, so sodelavci Ipak Inštituta v Tuzli izvedli delavnico »Učenje plavanja po metodi Halliwick«.
http://tuzlalive.ba/
tuzla bazen fotka

 

Junij 2010
28.6.2010
S strani Ipak inštituta je bila na Rijeki izvedena delavnica »Učenje plavanja po metodi Halliwick«.
S partnerji iz Rijeke so sodelavci Ipak inštituta pripravili prijavo »čezmejno sodelovanje Slovenije in Hrvaške«.

 

Maj 2010
9.5.-15.5.2010
Obisk partnerjev iz Univerze v Tuzli, opravljeno testiranje oseb s posebnimi potrebami s pomočjo instrumentarija.

 

April 2010
16.4.-21.4.2010
Obisk partnerjev iz Univerze v Tuzli, razvit in sprejet instrumentarij za spremljanje napredovanja oseb s posebnimi potrebami.

 

Oktober 2009
Obisk partnerjev iz Univerze v Tuzli. Namen obiska je bil udeležba na delavnici »Učenje plavanja po metodi Halliwick«.

 

September 2009
Obisk partnerjev iz Univerze v Tuzli, na katerem so se seznanili s projektom ESwimming in njegovimi cilji.

 

Julij 2009
2.7.-4.7.2009
2. Mednarodni simpozij »Sport i zdravlje«, na katerem so sodelovali  sodelavci  Ipak inštituta.
Več